11 kol 2022
PK JADERA Održan program plivanja za učenike područnih škola
Plivanje

PK JADERA Održan program plivanja za učenike područnih škola

Na zatvorenom plivalištu Višnjik održan je završni sat programa obuke i škole plivanja za 35 djece iz područnih škola Puntamika i Crno. Dio učenika je pohađao obuku neplivača, dok su ostali tokom 10 sati programa škole plivanja usavršavali plivačke tehnike.

Koordinator programa kojeg organizira Športska zajednica Grada Zadra je Vitomir Burčul, prof., dok su program provodili treneri oba zadarska kluba. Treneri PK Jadere: Vitomir Burčul, Marijan Čulina i Edgar Nimac, te treneri PK Zadar:  Ivan Karavida,  Željko Olujić i Maja Štrbac,. Na ovom završnom satu nakon demonstracije naučenog koordinator programa je uručio diplome svim polaznicima.

Djeca koja su pohađala program iz OŠ Š.K. Benje područne škole Puntamika : Ana Čulina, Vito Domić, Lorena Đukanović, Leticija Fiolić, Lara Gregov, Dora Jokić, Kiana Medanić, Mareta Mihovilović, Marta Mokos, Nikol Nekić, Leon Peša, Samuel Štefanac,

Djeca koja su pohađala program iz OŠ Stanovi područne škola Crno: Maks Baričević, Maro Baričević, Josip Đurik, Petra Kapular, Boris Pucar, Rafaela Stjepanović Troskot, Karla Vukoša, Dominick Ben Mechri, Marija  Grgurović, Natalija Juričić, Petar Kalcina, Lucian Maximus Ricov,  Niko Vukoša, Tereza Vukoša, Andrea Kotlar, Katarina Marnika, Benjamin Oles, Niko Šimurina, Vito Šimurina, David Kalcina,  Bartol Vukoša, Lana Kapular, Andrej Vidaić.