27 ožu 2023
KENDO KLUB OUKA Cilj je obuka novih boraca i dodatna popularizacija ove japanske borilačke vještine među mladima
Borilački

KENDO KLUB OUKA Cilj je obuka novih boraca i dodatna popularizacija ove japanske borilačke vještine među mladima

Kendo klub Ouka i u ovim kompliciranim vremenima uspješno nastavlja sa svojim radom. Po završetku jesenskog upisnog ciklusa klub ima dva ključna cilja. Prvi se odnosi na osposobljavanje nove mlade generacije boraca, te dodatno promoviranje ove japanske borilačke vještine među mlađom zadarskom populacijom.

Kao i u svakom sportu jedini realni način smislenog osnaživanja kluba i vještine počiva na privlačenju mlađih generacija te na njihovo uključivanje u domaća i međunarodna natjecanja te se to postavlja kao jedan od primarnih ciljeva rada u predstojećem razdoblju.

Uz navedeno klub se aktivno priprema i za nastup na Državnom prvenstvu koje se ove godine organizira u Rijeci (4.12.). Zadarski će klub na prvenstvu nastupiti sa dva tima, te sa pojedinačnim nastupima u Dan (majstorskoj), Kyu (učeničkoj), te ženskoj kategoriji. S obzirom na zamjetne uspjehe i velik broj medalja na proteklim državnim nastupima i ove se godine očekuju dobri rezultati.

Od dugoročnih planova bitno je naglasiti međunarodni seminar koji klub organizira svake godine u Zadru pod nazivom Iadera Gasshuku. Seminar okuplja preko 150 boraca iz cijeloga svijeta, te velik broj instruktora iz Japana, Italije, Finske te Mađarske. Imajući na umu da je to jedan od najvećih takvih događaja u Europi nadamo se da nas nedaće i komplikacije vezane za pandemiju neće omesti u organizaciji.