16 lip 2024
ŠZGZ: Počelo prikupljanje prijava za izradu programa Javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2018. godinu
Naslovna slider

ŠZGZ: Počelo prikupljanje prijava za izradu programa Javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2018. godinu

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekta Javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu  Športska zajednica), Grad Zadar i Športska zajednica Grada Zadra dana 13. rujna 2017. godine raspisuju:

„JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA  PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2018. GODINI“.

Predviđeni obrasci za  prijedloge sportskih programa mogu se preuzeti na Internet stranici Športske zajednice Grada Zadra: www.szgz.hr i na Internet stranici Grada Zadra – Upravni odjel za kulturu i sport : www.grad-zadar.hr

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, tel: 023/208-064, ili e-pošta: snjezana.jurinic@grad-zadar.hr i Športska zajednica Grada Zadra, tel: 023/627-401 i e-pošta: info@szgz.hr.